< rodisko 

Martin Rázus -život

> štúdiá

Rodina, súrodenci

"...rodná zem má svoju chuť i vôňu a človek nevdojak vracia sa k nej znovu, povoľný jej tajomnej sile. Iný hovor má rieka i hora, iný úsmev obloha nebeská okolo domova, i keď je to nie kaštieľ, ani poriadny rodinný domec, ale len rozheganá chalupa... Sladkosť domova nie je v pohodlí, ani v hojnosti, ale v tej tajomnej hudbe sŕdc, čo náležia sebe."

(Argumenty)

 

Matka

Mária Rázusová, rodená Petríková sa narodila 30. augusta 1866 vo Vrbici. Jej otec, Michal Petrík, bol pastierom. Rodina bola početná a veľmi chudobná. Malá Mária chodila do vrbickosvätomikulášskej elementárky len "štyri zimy", potom išla slúžiť.
V službe zostala celých deväť rokov, stala sa pre ňu druhou školou. Vo voľnom čase veľa čítala, dokonca veršovala texty na nápevy ľudových piesní.
   21 - ročná sa vydala. S manželom Martinom Rázusom postavili domček na vyšnom konci Vrbice, kde sa im narodilo osem detí. Svoje nenaplnené sny preniesla na ne. V ťažkých podmienkach, v materiálnom nedostatku, svojou múdrosťou, vytrvalosťou a nezlomnou energiou vychovávala deti k láske k Bohu a národu, viedla ich k skromnosti, zároveň však k túžbe po vedomostiach a vzdelaní ...
   V roku 1913, keď ovdovela, všetky starosti a vojnové útrapy zostali na jej pleciach. V tom čase sa však už synovia postupne osamostatňovali, vzájomne sa podporovali, rovnako ako i mamku s najmladšou  sestrou Marienkou. Mamka a rodný dom boli i v nasledujúcich rokoch ich spojivom a istotou, že vždy sa majú kam vrátiť.
   Ani na sklonku života nevydržala bez kníh a bez práce. Napriek veku a chorobe pozorne sledovala životné cesty svojich detí, čítala, pomáhala, pozorovala spoločenské i politické dianie. Prežila smrť svojho najstaršieho syna. Zomrela 7. novembra 1942 v Liptovskom Mikuláši - Vrbici.

Mária Rázusová,
rodená Petríková

 

Otec

   Martin Rázus Capko sa narodil 23. októbra 1865 vo Vrbici, v rodine chudobného roľníka. Od mladých rokov tvrdo pracoval. Bol pltníkom, zároveň sa staral o neveľké gazdovstvo. Keď pltníctvo ustúpilo železničnej doprave, otec rodiny si našiel prácu v Lackovie garbiarskej fabrike. Tam ťažko pracoval celý život. Tichý, nenápadný, zmierený s osudom chudobného človeka sa zodral v ťažkej robote, aby vychoval svojich šesť detí ... Zomrel 2. marca 1913 vo veku nedožitých 49 rokov.

 

Michal Rázus
typograf, podnikateľ - kníhtlačiar

Narodil sa 3. mája 1894 vo Vrbici. Po skončení ľudovej školy sa vyučil za typografa u mikulášskeho kníhtlačiara Františka Klimeša. Prežil frontové útrapy 1. svetovej vojny, po návrate začal pracovať opäť v Klimešovej firme. V roku 1927 si túto kníhtlačiareň s bratom Matejom prenajali a v roku 1929 odkúpili. Zmodernizovali ju, zveľadili a pod názvom "Bratia Rázusovci" tlačili a vydávali knižky i časopisy. Spolupracovali najmä s vydavateľským účastinárskym spolkom Tranoscius. Z ich tlačiarne vychádzali zväzky evanjelických spevníkov, básnických i prozaických diel, ročníky Tranovského evanjelického kalendára, čísla Evanjelického posla spod Tatier, drobné príležitostné tlače, plagáty...
   Michal Rázus žil so svojou manželkou Zuzanou a dcérou Danušou v Liptovskom Mikuláši v dome na Vyšnom Huštáku, ktorý obývali spoločne s rodinou brata Mateja. Bol neodmysliteľnou postavou kultúrneho a spoločenského života Vrbice a Mikuláša.
    Tlačiareň udržali Rázusovci ako majitelia do 27. februára 1950. Nasledujúci deň bola znárodnená. Z majiteľov sa stali opäť zamestnanci. Michal Rázus, tak ako i jeho brat, zostal v tlačiarni pracovať až do odchodu do dôchodku. Zomrel v  Trstenej  9. decembra 1957.

  
Michal Rázus s manželkou Zuzanou a dcérou Danušou


Ján Rázus
strojný zámočník

Narodil sa 21. júna 1896 vo Vrbici. V poradí tretí z bratov Rázusovcov sa vyučil za zámočníka. Neutešené finančné pomery v rodine, choroba a predčasná smrť otca v marci 1913, prinútili mladého Jána vysťahovať sa za prácou  do USA. Pracovitý, manuálne neobyčajne zručný mladík sa za morom uplatnil - úspešne pracoval v rôznych podnikoch. Jeho práce zdobia i zábradlia a brány Empire State Building v New Yorku. Finančne podporoval svojich doma - sestra Mária mohla vyštudovať za učiteľku aj vďaka jeho podpore.
   V Spojených štátoch sa oženil so Slovenkou Jozefínou Urbanovou. Na Slovensko sa už natrvalo nevrátil. S manželkou a dcérou Edith žil od roku 1965 v Reeding Ridge. Tam i zomrel 14. júna 1984.

 

Ján a Ondrej Rázusovci

Ondrej Rázus
kožušník


Narodil sa 27. decembra 1900 vo Vrbici ako najmladší z bratov. Hoci bol vynikajúcim žiakom - na konci školského roka vždy dostal od učiteľa Bodického zlatku - zlé materiálne pomery v rodine boli príčinou, že namiesto štúdií sa rozhodol ísť za učňa. Vyučil sa za kožušníka v dielni u Jaloveckých, neskôr u Kostolných. Po vyučení, v čase prvej svetovej vojny nenašiel zamestnanie, hľadal ho i za hranicami v Poľsku. Po mnohých neúspešných pokusoch a skončení vojny, nasledoval staršieho brata Janka - v roku 1922 odišiel za oceán.
  Ani tam však začiatky neboli ľahké. Trvalo tri roky, kým našiel konečne prácu vo svojom odbore, a teda i primerane zaplatenú. Na Slovensko sa vracal približne každé dva roky a tak sa preplavil cez Atlantik 16 krát. Počas návratu v roku 1937 ochorel, na odporúčanie lekárov však naspäť necestoval. Keď vyzdravel, v roku 1939, sa z okupovaných západoeurópskych prístavov už vycestovať nedalo.
   V roku 1939 sa oženil s Máriou Hubkovou, kúpili malý obchodík so strižným tovarom, v ktorom dovtedy pracovala. Ani po roku 1945 sa do USA vrátiť nemohli, manželke odmietli úrady vydať povolenie.
   V roku 1948 obchodík znárodnili, rovnako združstevnili pole a zoštátnili horu. Rodina zostala bez prostriedkov. Ako obchodník - "vykorisťovateľ" mal ísť pracovať do bane, kvôli zdravotnému stavu však dostal prácu pomocného robotníka v Stavoindustrii, neskôr si našiel prácu v Kožiarskych závodoch, kde pracoval až do 75 roku života.
   Zomrel 1. septembra 1985 v Liptovskom Mikuláši.


Matej Rázus
tlačiar - strojár, podnikateľ - kníhtlačiar


   Narodil sa 28. augusta 1898 vo Vrbici. Vyučil sa, podobne ako starší brat Michal, u Františka Klimeša za tlačiara - strojára. Po vyučení pracovali bratia spolu a ich cesty sa už nerozišli. Matej s manželkou Darinou a synmi Jánom a Stanislavom bývali rovnako ako Michalova rodina na Vyšnom Huštáku a kníhtlačiareň sa stala aj Matejovým celoživotným údelom.
Do povedomia Mikulášanov však Matej Rázus vošiel i ako obetavý člen a organizátor podujatí Evanjelického nedeľného spolku, vynikajúci a nadšený ochotnícky herec, športovec a turista, presvedčený demokrat - bol predsedom mikulášskej organizácie Demokratickej strany v čase jej volebného víťazstva v roku 1946.
   Aj po znárodnení tlačiarne zostal v nej pracovať až do dôchodku. Zomrel 30. septembra 1963 v Liptovskom Mikuláši.

Matej Rázus s manželkou Darinou, rod. Kollárovou

 

Mária Rázusová -Martáková
učiteľka, spisovateľka, prekladateľka, redaktorka


   Narodila sa 28. júna 1905 vo Vrbici. Ako sedemročná stratila otca, no vďaka podpore bratov mohla študovať na mikulášskej meštianke i na strednej škole - dievčenskom učiteľskom ústave v Prešove.
   Mladá učiteľka odišla do svojho prvého pôsobiska Dolného Srnia. Tam, dokonale spoznajúc detskú dušu, začala písať pre deti, tam spoznala svojho budúceho manžela Jána Martáka, a tam sa u nej prvýkrát prejavila ťažká choroba - kĺbový reumatizmus. Všetky tri skutočnosti sa stali jej celoživotným radostným i boľavým osudom.
    Publikovať začala v roku 1928 v časopise Slniečko, nasledovali prvé knihy. Ako učiteľka pôsobila krátko v Bratislave, v roku 1933 sa Martákovci presťahovali do Martina. V roku 1939 jej choroba znemožnila učiť, naďalej však písala, prekladala, redigovala. Prácu však čoraz častejšie striedali pobyty v nemocnici, či v piešťanských kúpeľoch. Koncom päťdesiatych rokov sa presťahovala opäť do Bratislavy. Na sklonku života, v roku 1964, jej bol udelený titul zaslúžilá umelkyňa. Zomrela 5. augusta 1964 v Bratislave. Pochovaná je v Liptovskom Mikuláši.

 

Mária Rázusová Martáková