Výzva
Spolku Martina Rázusa
politickým stranám a hnutiam pred voľbami v roku 2002Martin Rázus: ... málo hovoriť a veľa pracovať.

  • Spolok Martina Rázusa sa pri svojom vzniku na začiatku tohto roka prihlásil k odkazu výz-namného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza a politika, súhlasiac plne s jeho slovami z medzivojnového obdobia minulého storočia:  "Povstávajú strany na hájenie triednych či stavovských záujmov a vznikajú kliky, ktoré sú a môžu byť len hniezdami sebectva, otravujúceho pomaly verejný život náš. Vidíme s ustrnutím, ako málo ide dnes ľuďom o idey, tým viac ale o prospech a kariéru. Môže to ísť inde ako ku korupcii? Neohrozuje to náš národ vo všetkých jeho životných organických útvaroch aspoň tak ako nepriateľstvo Maďarov a Nemcov, putá sú strhané, ale zato duša - nedošla veľkého oslobodenia, bez ktorého márne je všetko!", ale s jeho záverom: "...málo hovoriť a veľa pracovať. Ak si chce národ zaistiť slobodu a samostatnosť vo svojej vlastnej republike, musí si ju vybudovať na základe pravdy, spravodlivosti a vzájomnej úcty. Ak, pravdaže, bude mať ideálnych vodcov s čistým srdcom, ale i s celkom čistými rukami." Podobne si chceme pripomenúť aj ďalšie jeho slová: "V samom kresťanstve prejavil sa mravný zákon vo svojej dokonalej forme, o čom sa ľudstvo presvedčí najmä v dobe, keď sa ho v chorobnej vášni sebazmarenia načas zriekne."

  • Pred každými voľbami v medzivojnovým období minulého storočia bolo Slovensko rozoštvané. Heslá oddeľovali človeka od človeka, stavali ľudí proti sebe, ale bol to práve Martin Rázus, ktorý, presvedčený o správnosti svojej "slovenskej pravdy", vyzýval všetkých k spolupráci v duchu znášanlivosti a pokoja, nežobronil o hlasy, ale upozorňoval ľudové vrstvy na nevyhnutnú potrebu očistiť verejný život: "Všetci, ktorí sme tu - žijeme z tejto zeme. Z tejto slovenskej zeme, ktorá čaká svoje. Dlžníkmi sme tejto, tejto v prvom rade! Zapriahnuť ta, všetkých do práce pre túto zem! Za obec, za ten kraj, za celú krajinu v prospech celej vlasti. Spoločné úsilie stáva sa programom, zbližuje a spája..."

  • Je situácia dnes, teraz a tu, zásadne iná?

  • Odpoveďou nech je to, že pripomíname dnešným uchádzajúcim sa o moc v Slovenskej republike Rázusove slová mocným vtedajším:  "Čo si vykonal  pre ten ľud, ktorý mozolí krvopotne za teba? Čo si vykonal a čo chceš vykonať za svoje Slovensko, ktoré je nie samý kvet, ani číra škovránčia pieseň, ale viac tŕň a bodliak a vzdych a bôľ?",  a vyzývame všetky politické subjekty, strany, hnutia i koalície, ktoré vstupujú do volebného zápasu, a osobitne tie, ktoré vo voľbách získajú právo viesť Slovensko, aby sa pre nich politika stala najmä vecou cti a charakteru, lebo "pravá politika začína sa tam, kde je džentlmenstvo". 

    Členovia Spolku Martina Rázusa, v júni 2002