Rázusove dni
Slávnostné podujatie pri príležitosti
115. výročia narodenia Martina Rázusa
Liptovský Mikuláš, 17. – 19. októbra 2003Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš, Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš, agentúra AP projekt Bratislava

Piatok, 17. októbra 2003
Dom kultúry Liptovský Mikuláš, 11,00 a 12,15 h
Venovanie (Deťom budúcnosti) - koncerty pre žiakov mikulášskych škôl
Účinkujú: Ľubica Rybárska (príhovory), Spevácky zbor slovenských učiteľov
Vstupné: 20.- Sk

Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov, 16, 00 h
Rázusovci
Vernisáž výstavy o Martinovi Rázusovi a jeho rodine

Galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš, 18,00 h
Umelcov večer
Účinkuje: Eva Kristínová – recitácia, Tatiana Lenková – klavír
Program: Martin Rázus, Ján Levoslav Bella, Ivan Valenta a ďalší autori
Vstupné: 50.- Sk

 

&&&

Sobota, 18.10. 2003
Rodný dom Martina Rázusa, 14,00 h
Návšteva
Účinkujú: Peter Rúfus, SZSU, Daniela Komárová, Ján Juráš

Evanjelický kostol, Vrbica („Zbierka“), 15,00 h
Vrbický zvon
Účinkujú: Peter Rúfus, žiaci ZUŠ Liptovský Mikuláš, Karel Ilja Dvořák

Dom kultúry Liptovský Mikuláš. 17,00 h
Zdvihnime život
Slávnostná scénická freska na rázusovskú tému
Prezentácia CD Hoj, zem drahá/Zborník Martin Rázus 1
Účinkujú: Peter Rúfus, Dagmar Bajnoková, Tatiana Lenková, SZSU, Detský folklórny súbor Ďumbier, spevácke kvarteto zo Štrby, Alexander Slafkovský a ďalší
Vstupné: 30.- Sk

 

&&&

Nedeľa, 19. 10. 2003
Evanjelický kostol Liptovský Mikuláš, 8,30 h (priamy prenos STV 2)
Poďte, už zvonia
Slávnostné Služby Božie
Účinkujú: kazateľ Ján Bohdan Hroboň, liturgovia, SZSU, Peter Rúfus, Ján Paciga

Po skončení SB krátky duchovný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov

 

&&&