Slávnostné odhalenie Pamätníka Martina Rázusa
v Liptovskom Mikuláši dňa 26.júna 2005

Na slávnostnom odhalení Pamätníka Martina Rázusa pri Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši a ďalších sprievodných akciách sa okrem občanov Liptovského Mikuláša a členov Spolku Martina Rázusa zúčastnilo aj mnoho pozvaných hostí , vedúci kancelárie prezidenta SR , poslanci Národnej rady SR a mnoho ďalších osobností verejného a kultúrneho života.

Program odhalenia pamätníka

1. Hymna Slovenskej republiky Spevácky zbor slovenských učiteľov
2. Martin Rázus : Hlas krvi (úryvok) – Eva Kristínová
3. Slávnostný príhovor primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský
4. Odhalenie pamätníka primátor mesta LM , autor pamätníka Doc. Ján Hoffstädter , akademický sochár , Dušan Rázus zástupca Rázusovie rodiny a predseda Spolku Martina Rázusa - Ing. Ján Juráš
5. Slávnostný príhovor predseda Spolku Martina Rázusa
6. Martin Rázus : Hoj zem drahá Spevácky zbor slovenských učiteľov
7.Slávnostný príhovor senior Liptovsko- oravského seniorátu ECAV , Mgr. Vladimír Ferenčík
8. Kto za pravdu horí Spevácky zbor slovenských učiteľov


 

Socha Martina Rázusa

Slávnostné zhromaždenie

SZSU

Skupina z M. Lieskového

E. Kristínová

Príhovor primátora mesta

Príhovor Milana Čiča

Odhalenie pamätníka

Odhalenie pamätníka

Príhovor J. Juráša

Príhovor V. Ferenčíka

Účastníci slávnostného odhalenia