Letokruh Martina Rázusa 2007 – 2008 v Bratislave

sa uskutočnil podľa nasledovného programu
 

 Nedeľa 16. 11. 2008, 10.00 h, Evanjelický kostol Bratislava – Prievoz, Radničné námestie
spomienkové Služby Božie
kazateľ Mgr. Igor Mišina, emeritný biskup VD ECAV
Účinkovali: Dušan Jamrich – recitácia, Martin Mikuš – spev, Koloman Tima – organ
Ofera bola určená do zbierky na Pomník Martina Rázusa v Bratislave
      Hudobný skladateľ Miroslav Bázlik odovzdal predsedovi Spolku Martina Rázusa partitúru skladby, ktorú skladateľ skomponoval na počesť Martina Rázusa

Streda 19. 11. 2008, 18.00 h, Pálffyho palác, Zámocká ulica
Náš Martin Rázus

program venovaný 120. výročiu narodenia Martina Rázusa a 80. výročiu narodenia Milana Rúfusa
Účinkovali: Eva Kristínová, Alfréd Swan – recitácia, Tatiana Hurová-Lenková – klavír, Martin Mikuš – spev, ICHTYS spevokol EBF UK, dirigentka Katarína Juríková
Súčasťou bola výstava návrhov na pomník Martina Rázusa v Bratislave
Pre veľký záujem sa program konal aj v predpoľudňajších hodinách.
Vstup voľný, zbierka na Pomník Martina Rázusa v Bratislave

Piatok 21. 11. 2008 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

odborný seminár s obsahom: Rázus, študent teológie v Bratislave, kňaz a autor duchovnej tvorby.

Podujatiami v Bratislave sa Letokruh Martina Rázusa 2007 – 2008 uzavrel.