Rázusove dni
 

          V dňoch 18. a 19. októbra sa v Liptovskom Mikuláši konali v rámci Letokruhu Martina Rázusa 2007 – 2008 Rázusove dni.
Organizátormi Rázusových dní boli: Mesto Liptovský Mikuláš, Spolok Martina Rázusa, Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš, Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš, Slovenská národná strana a Matica slovenská.

Program :

V sobotu 18.októbra od 15.00 sa pri rodnom dome Martina Rázusa vo Vrbici konalo SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE, na ktorom sa podieľali: moderátor Mgr. Fedor Mikovič, recitátorka Zdenka Matějková a Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno pod vedením MUDr. Zachara.
S príhovormi vystúpili : podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová, ktorá viedla delegáciu SNS, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga, predseda Spolku Martina Rázusa Vladimír Rázus a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. Po príhovoroch nasledovalo položenie vencov na rodný dom Martina Rázusa . Súčasťou slávnosti bolo na záver aj podpísanie dohody o spolupráci medzi Mestom Liptovský Mikuláš a Maticou slovenskou.
Niektorí účastníci spomienkového stretnutia sa potom odobrali do Ev. a. v. kostola – Zbierky , kde sa konal SLÁVNOSTNÝ PROGRAM.
Program otvoril Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno a potom pokračoval literárno – hudobným pásmom „Dni ťažkých obetí“ z tvorby Martina Rázusa v podaní členov KRUHu 3P (priateľov poézie a prózy) pri Slovenskom národnom literárnom múzeu SNK v Martine. Na organe ich sprevádzala Lucia Cukerová.
V ďalšej časti vystúpil riaditeľ Bibliografického ústavu SNK v Martine Doc.Miloš Kovačka, ktorý uviedol čerstvo vydanú knihu Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Martine v dňoch 26. a 27.júna 2008 v rámci Dní Milana Hodžu.
Starosloviensky Otčenáš v podaní už spomínaného spevokolu z Brezna Slávnostný program uzavrel.
Po skončení programu ešte nasledovalo položenie vencov k Pamätníku Martina Rázusa pri Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši

V nedeľu 19. októbra sa v evanjelickom chráme na Tranovského ulici konali od 9.30 SLÁVNOSTNÉ SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE , ktoré prenášala aj Slovenská televízia a uvádzala ich na svojom prvom programe.
Slávnostným kazateľom bol emeritný biskup Mgr.Ján Midriak. Vo vloženom programe účinkoval Boris Vacek a ženský spevokol Letto animo. Príhovory mali spisovateľ a publicista Drahoslav Machala a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Program Rázusových dní ukončili svojim literárno – hudobným pásmom zo života Martina Rázusa na nádvorí Múzea Janka Kráľa členovia Klubu mladých matičiarov v popoludňajších hodinách.