KEŽMAROK
 

          V dňoch 2. a 3.októbra sa v Kežmarku konal už 43. ročník Literárneho Kežmarku venovaný Martinovi Rázusovi a Ivanovi Stodolovi , ktorí spolu študovali a maturovali na Evanjelickom lýceu v Kežmarku a tohto roku majú 120. výročie narodenia.

PROGRAM XLIII. LITERÁRNEHO KEŽMARKU

2. október – štvrtok


13.00 – prezentácia účastníkov – víťazov literárnej súťaže a poroty
14.00 – ich prijatie u primátora na radnici
15.00 – otvorenie LK pred budovou tzv. nového lýcea – dnešného Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pred tabuľou M. Rázusa (primátor, zástupcovia SNK, MS, ev. a.v. spevokol)
15.30 – program s vyhlásením výsledkov literárnej súťaže v drevenom artikulárnom kostole
(program – spomienky Rázusa a Stodolu na Kežmarok v podaní členov ev. a. v. zboru, organ A. Predmerská alebo P. Duchnický, víťazné práce – členovia dramatického krúžku ZUŠ)
18.00 – večera mladých, osobitne posedenie hostí a prípravného výboru
19.00 – besedy porôt s mladými autormi

3. október – piatok

9.00 – besedy s porotami
9.00 – seminár o Rázusovi a Stodolovi v Mestskom kultúrnom stredisku (zatiaľ prednášajúci Kovačka, Baráthová, člen rodiny Rázusovej a Stodolovej, zástupca Spolku M. Rázusa...)
Po skončení seminára odhalenie pamätnej tabule na dome č. 86 na Hlavnom námestí, kde Rázus počas štúdií býval.

K LK sa vydá bulletin Slovo, kde bude krátky text o jubilantoch a výsledky literárnej súťaže

Týmto odborno-spoločenským podujatím sa Kežmarok zaradil do radu podujatí v rámci Letokruhu Martina Rázusa 2007-2008.