Detský cyklomaratón 2008
 

          Dňa 27. 9. 2008 sa uskutočnil Detský cyklomaratón 2008. Navrhol ho Mgr. Vladimír Ferenčík, člen Spolku Martina Rázusa (SMR). Návrh bol prednesený na VZ SMR a navrhovateľ dostal poverenie od SMR na jeho prípravu.

Cieľom akcie bolo sprítomnenie osobnosti a odkazu Martina Rázusa, poznávanie miest jeho života a pôsobenia vo vlastnom okolí a športová činnosť.

Prihlásení účastníci boli orientačne rozdelení do dvoch kategórií – do 12 rokov a od 12 do 18 rokov.
Starší účastníci, medzi ktorých sa zaradili aj mladší, absolvovali cyklistickú trasu Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Pribylina a späť. Počas tejto trasy navštívili Rázusov dom vo Vrbici a pamätník Martina Rázusa pri Mestskom úrade Liptovskom Mikuláši. Túto trasu absolvovalo 15 súťažiacich, 3 dospelí nesúťažne, za doprovodu Mestskej polície z Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku a sprievodných vozidiel.

Mladší účastníci zostali v Liptovskom Mikuláši na námestí pred evanjelickým kostolom a Galériou P. M. Bohúňa. V prvej časti absolvovali na námestí rôzne cyklistické súťaže zamerané na zručnosť. V druhej časti absolvovali na bicykloch trasu k pamätníku Martina Rázusa, potom navštívili Rázusov dom vo Vrbici a vo vyhradenom priestore hľadali ulicu Martina Rázusa. Potom absolvovali ďalšie súťažné disciplíny na bicykloch – spočítanie pamätných tabúľ na pešej zóne a vysadených stromov v časti pešej zóny. Tieto disciplíny absolvovalo 29 účastníkov a viacerí rodičia za doprovodu Mestskej polície z Liptovského Mikuláša.

Súťažiaci z oboch kategórií na záver absolvovali vedomostný test, ktorý pozostával zo životopisných a literárnych informácií o Martinovi Rázusovi, o Rázusovom dome a pamätníku Martina Rázusa – celkom 29 otázok s troma možnosťami.

Všetci účastníci boli odmenení vrecúškom sladkostí a Listom účastníka. V kategórii starších a mladších účastníkov boli odmeny obmedzené na určitý druh tovaru – bicykel a výstroj, knihy, PC technika a príslušenstvo.

Hlavným organizátorom bol Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš.
Ďalšími spoluorganizátormi boli: Liptovsko-oravský seniorát, Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Hrádok, Cirkevný zbor Liptovská Porúbka, Obec Pribylina, Cirkevný zbor Pribylina.
Každý organizátor bol zároveň aj sponzorom podľa svojich možností.
Sponzorské príspevky
Pečivárne Liptovský Hrádok – výrobky
CZ Pribylina – 3.000,-Sk
Obecný úrad Pribylina – 1.500,-Sk
CZ L. Porúbka – 2.000,-Sk
CZ L. Mikuláš – 3.000,-Sk
Liptovsko-oravský seniorát – 3.000,-Sk
Mesto L. Hrádok – 5.000,-Sk
Mesto L. Mikuláš – 6.000,-Sk
Spolok Martina Rázusa – 5.000,-Sk
Celkom: 28.000,-Sk
Cirkevné zbory Pribylina, Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Hrádok, pripravili vo vlastnej réžii občerstvenie pre súťažiacich. SMR uhradil zo svojich prostriedkov kancelárske potreby. Mesto Liptovský Mikuláš na svoje náklady vyhotovilo propagačný plagát, Listy účastníka a poukážky k cenám Všetci organizátori sa starali o propagáciu akcie.
Celé podujatie organizoval a viedol Mgr. Vladimír Ferenčík.