Rázusovie Vrbica

 

          Už 14. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova – Rázusovie Vrbica – sa uskutočnil v expozícii Tatrín a Žiadosti slovenského národa, v zborovej miestnosti v starej Hodžovej fare a v priestoroch Galérie P.M. Bohúňa v pondelok 9.júna 2008.

Slávnostné otvorenie sa konalo pred sochami J.Tranovského a M.M. Hodžu pred evanjelickým a.v. kostolom.

Prehliadky sa zúčastnilo 73 prednášajúcich detí, ktoré v jednotlivých kategóriách súťažili o vynikajúci, pozoruhodný, či dobrý prednes. Cenu Márie Rázusovej Martákovej za najlepší prednes získala Miroslava Durná (Gymnázium L. Hrádok).

Prehliadky literárnej tvorby sa zúčastnilo 67 súťažiacich. Cenu Martina Rázusa za literárne dielo udelila porota Gréte Vrbičanovej (ZŠ – Hradná  L. Hrádok).

Všetci účastníci sa už tešia na jubilejný 15. ročník tohto pekného a kvalitného podujatia.