Moravské Lieskové

 

          V dňoch 24. a 25. mája zorganizovala obec Moravské Lieskové a cirkevný zbor ECAV slávnosti pri príležitosti vernisáže výstavy o zo života a diela Martina Rázusa, ktorý pôsobil v Moravskom Lieskovom ako zborový farár v  cirkevnom zbore ECAV od júla 1921 do jari 1930. Výstava bola tiež venovaná 610. výročiu prvej zmienky o obci.

            Na ihrisku v sobotu 24. mája odštartovalo cyklistické podujatie Rázusova trikolóra aj za účasti cyklistov z okolitých obcí ba aj z Moravy.

            V nedeľu 25. mája sa konali spomienkové Služby Božie, na ktorých sa zúčastnil aj generálny dozorca ECAV na Slovensku Ing. Pavol Delinga a mnoho ďalších vzácnych hostí a slávnostným kazateľom bol  biskup ZD Mgr. Milan Krivda.

            Popoludní pokračovali slávnosti v kultúrnom dome, kde vystúpil starosta Moravského Lieskového Ing. Ľubomír Miklánek, ktorý vyzdvihol Rázusovo pôsobenie a jeho význam pre obec i národné povedomie. Milan Hargaš farár v.v. zaujal prítomných mnohými, často pre verejnosť neznámymi udalosťami zo života tohto velikána.

           Letokruh Martina Rázusa 2007 – 2008 teda pokračoval ďalším vydareným podujatím v mieste pôsobenia Martina Rázusa.