Modra

 

         V nedeľu 18. mája 2008 sa v evanjelickom kostole v Modre konali spomienkové Sužby Božie, pri ktorých si modranskí cirkevníci, ale aj mnohí hostia pripomenuli účinkovanie Martina Rázusa na mieste zborového kaplána v tunajšom cirkevnom zbore. Pôsobil tu od 1. júla 1911 do konca januára 1913.

         Na spomienkových  Službách Božích bol slávnostným kazateľom generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr.Miloš Klátik.  

         Súčasťou spomienkových Sužieb Božích bola aj krátky kultúrny program, na konci ktorého vystúpil s krátkym príhovorom predseda Spolku Martina Rázusa.

         Po skončení bohoslužieb bola na budove evanjelickej fary odhalená pamätna tabuľa pripomínajúca pôsobenie Martina Rázusa v evanjelickom cirkevnom zbore v Modre.

         Celé podujatie organizované cirkevným zborom ECAV v Modre pod vedením zborového farára Mgr.Mariána Čopa bolo ďalším ohnivkom v reťazi podujatí Letokruhu Martina Rázusa.