Pribylina

 

         V nedeľu  6. apríla 2008 sa v Evanjelickom kostole v Pribyline konali v rámci podujatí Letokruhu Martina Rázusa  2007 – 2008 spomienkové Služby Božie pri príležitosti 95. výročia nástupu Martina Rázusa na miesto zborového farára do cirkevného zboru v Pribyline.

         Služby Božie pripravila zborová farárka tamojšieho cirkevného zboru Mgr. Adameová v spolupráci s niekoľkými ďalšími farármi Liptovsko – oravského seniorátu. Slávnostnú kázeň mala seniorka LOS Mgr. Hudáková. Služby Božie obohatili svojim vystúpením aj evanjelické spevokoly z Pribyliny a Liptovského Jána.

         Na konci programu venovanému životu a dielu Martina Rázusa sa kresťanskému zhromaždeniu prihovoril aj predseda Spolku Martina Rázusa Ing. Vladimír Rázus.