Pietna spomienka

 

V rámci Roka J. M. Hurbana a Letokruhu Martina Rázusa 2007 – 2008 sa v Dolnom Srní uskutočnila v sobotu 1.decembra 2007 pietna spomienka pri príležitosti 25.výročia smrti rodáka PhDr. Jána Martáka CSc., matičného a kultúrno – osvetového pracovníka, 70. výročia smrti Martina Rázusa a prezentácia knihy duchovnej poézie V TICHU KAJÚCNOSTI, spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej, ktorá niekoľko rokov pôsobila v Dolnom Srní ako učiteľka.
Knihu vydal Tranoscius Liptovský Mikuláš . Na uvedení sa podielali jej zostavovateľ Ján Skovajsa, redakcia Slávka Očenášová – Štrbová, ilustrácie Janka Krivošová, predhovor Milan Rúfus). Na podujatí, ktorého organizátorom bola obec Dolné Srnie sa okrem iných hostí zúčastnil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorý má záštitu nad Letokruhom Martina Rázusa.