Koncert venovaný pamiatke Martina Rázusa

 

Z iniciatívy MUDr.Jána Zachara, dirigenta Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna, v spolupráci s ďalšími spevokolmi, MOMS v Liptovskom Mikuláši, cirkevným zborom ECAV v Liptovskom Mikuláši, MÚ Liptovský Mikuláš a Spolkom Martina Rázusa sa v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši uskutočnil v nedeľu  11.novembra 2007 v rámci podujatí Letokruhu Martina Rázusa 2007 2008 koncert venovaný pamiatke Martina Rázusa .V ďalšom uvádzame program podujatia, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom nielen mikulášanov.

   

 

spomíname, ďakujeme

navždy náš

Martin Rázus

 

Koncertné pásmo

venované osobnosti a dielu

významného kňaza, spisovateľa, dramatika,

 publicistu a politika.

Evanjelický a. v. kostol v Liptovskom Mikuláši

11. november 2007

17.00 hod.

 

Program

 1.      V. F. Bystrý – M. Rázus – Hoj zem drahá

/Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno/

2.      Privítanie

/M. Bochnička, domáci zborový farár v L. Mikuláši

J. Blcháč, Primátor mesta L. Mikuláš/

 

3.      Ó, to svetlo v Betleheme

/spievajú: Z. Profantová, Ľ. Kuzmiak/

 

 1. Hovorené slovo /p. Mihoková/

 

 1. Ó hviezda betlemská

Hrubý kríž

/spevokol Važec, dir. J. Rysuľa/

 

 1. Mocný Kráľ

Vstal z hrobu Víťaz

/spevokol L. Kokava, dir. J. Oravcová/

 

 1. Hovorené slovo / V. Matejková/

 

 1. Moja múdrosť

 Slávže Hospodina

 Kto za pravdu horí

/Mužský spevácky zbor Svätojánsky prameň L. Ján, dir. P. Taját/

 

 1. M. Royová – Halleluja

 Vangelis – Šovc – Modlitba za národ

/spevácky zbor  SION CZ ECAV Prešov, dir. O. Adamčíková/

 

 1. Hovorené slovo /p. Mihoková/

 

 1. /LM YOU TH BAND - hudobná skupina CZ ECAV L. Mikuláš/

 

 1. /spevokol Zvonček CZ ECAV Hybe/

 

 1. Hovorené slovo / V. Matejková/

 

 1. A. Dvořák – Hospodin jest muj pastýř

W. A. Mozart – Ária Sarastra z opery Čarovná flauta

Slovenská ľudová – Vyletelo spevné vtáča

/spev: I. Zvarík, sólista Opery ŠD B. Bystrica,

organ: J. Zachar/

 

 1. Hovorené slovo /p. Mihoková/

 

 1. Verbickij-Staroslovanský Otče náš

 V Synovi k nám

/Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno,

dir. J. Zachar a J. Zelník/

 

 1. G. Verdi – Zbor Židov z opery Nabucco

J. S. Bach – Jesus bleibet meine Freude

/ Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno,

spevokol Važec, spevokol L. Kokava,

spevácky zbor  SION CZ ECAV Prešov

dir. J. Oravcová a J. Zachar, organ: B. Riečan/

 

 1. Záverečné slovo

 

 1. Pieseň z ES č. 565 1. a 4. sloha /organ: A Gärtnerová/

 

 

 1. Hudba na východ /organ: A Gärtnerová/

SOLI DEO GLORIA

Ozvučenie a zvuková aparatúra:

Ľ. Kováčik a R. Čunderlík