Spomienkové Služby Božie pri príležitosti 70.výročia úmrtia Martina Rázusa

 

V nedeľu 19.augusta sa v Evanjelickom kostole v Brezne konali spomienkové Služby Božie pri príležitosti 70.výročia úmrtia Martina Rázusa, ktorý mal práve v Brezne svoju poslednú farnosť . Tu sa s ním rozlúčili jeho farníci 10.augusta 1937a potom bol prevezený vlakom do B.Bystrice a tam pochovaný na evanjelickom cintoríne. Pochovával ho jeho spolužiak a priateľ senior Ľudovít Šenšel.

Na spomienkových Službách Božích bol slávnostným kazateľom biskup Západného dištriktu ECAV Mgr.Milan Krivda. Nasledovalo  pásmo venované pôsobeniu Martina Rázusa v Brezne od 1. 5. 1930 do 8. 8.1937 a s krátkymi príhovormi vystupili :

štátny tajomnik MDaT Ing. Dušan Švantner ,primátor Liptovského Mikuláša Ing.Ján Blcháč

a predseda Spolku Martina Rázusa Ing.Vladimír Rázus.

Organizátor podujatia cirkevný zbor ECAV v Brezne tiež pripravil v spolupráci Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši výstavku o živote a diele Martina Rázusa.