Pietna spomienka pri príležitosti 70.výročia úmrtia Martina Rázusa

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Galériou P. M. Bohúňa, Knižnicou G. F. Belopotockého, Spolkom Martina Rázusa, Cirkevným zborom ECAV v Liptovskom Mikuláši a miestnou organizáciou SNS pripravili dňa 9.augusta 2007 pietnu spomienku pri príležitosti 70.výročia úmrtia Martina Rázusa pri pomníku Martina Rázusa pri Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši . Vydarené podujatie pokračovalo v Galérii P. M. Bohúňa uvedením hudobno-slovného pásma Služobník národa , ktoré pripravil Klub mladých matičiarov pod režijným vedením Petra Vrlíka.