Vo štvrtok, 2. augusta 2007 o 10,00 h sa v Malej zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave uskutočnila tlačová beseda k Letokruhu Martina Rázusa 2007 – 2008

Účastníci tlačovej besedy:
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš (044/56 213 94; j.blchac@mikulas.sk)
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezno (048/6306210; primator.msu@brezno.sk)
Ing. Vladimír Rázus, predseda Spolku Martina Rázusa (0902 326 235; Vladimir.Razus@spselh.sk)
Ing. Ján Juráš, čestný predseda Spolku Martina Rázusa, moderátor tlačovej besedy
(0905 716 851; jan@juras.sk)

 

Primátor Liptovského Mikuláša a Brezna prezentovali vzťah svojich miest a ich obyvateľov k osobe Martina Rázusa a vyjadrili záujem aktívne sa zapojiť do aktivít Letokruhu. Vladimír Rázus predstavil úlohy Spolku Martina Rázusa a vyhodnotil jeho činnosť za 5 a pol roka trvania. Ján Juráš
podal informáciu o jednotlivých podujatiach Letokruhu v mestách a obciach Slovenska.

Tlačovej besedy sa zúčastnili aj viacerí členovia Spolku Martina Rázusa a hostia, z ktorých aktívne vystúpili: Michal Gáfrik, literárny historik, znalec Rázusovho diela, Vladimír Ferenčík, evanjelický farár z Liptovského Mikuláša, ktorý doniesol kópie záznamov z matriky o krste a konfirmácii Martina Rázusa, Miloš Rázus, vnuk Martina Rázusa, Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV, spisovateľ a publicista Drahoš Machala.
Krátky zostrih tlačovej besedy priniesla aj STV vo svojom Regionálnom vysielaní
nasledujúci deň.