Letokruh Martina Rázusa 2007 -2008

Úvod        

        Vyhlasovatelia

Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Brezno, Spolok Martina Rázusa vyhlásili Letokruh Martina Rázusa pri príležitosti 70. výročia smrti  a 120. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika Martina Rázusa ako cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2007 (70. výročie smrti v Brezne) do 18. októbra 2008 (120. výročie narodenia v Liptovskom Mikuláši – Vrbici) 

Spoluorganizátori:

mestá,  obce, cirkevné zbory ECAV, kde Martin Rázus pôsobil, ďalšie organizácie  

 Cieľom

Letokruhu je propagácia stále aktuálneho dedičstva duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy. 

Motto:

A jednak – rok len pôjde za rokom,
dozrie to, čo má dozrieť na svete.
Rodáci, niekdy azda spomniete,
Či bol som zlý?! I – akým prorokom!!
(
Martin Rázus: Verš bez poézie)

Záštitu

nad Letokruhom Martina Rázusa 2007 – 2008 prevzal pán Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky

Logo

Letokruhu vytvoril ak. maliar Miroslav Cipár

 

 

 

Martin Rázus – spätná chronológia životabehu

Pohreb v Brezne a Banskej Bystrici (10. 8. 1937)
70. výročie  U 8. 8.1937 Brezno
Brezno, farár Evanjelického cirkevného zboru, 1. 5. 1930 – 8. 8. 1937
Národné zhromaždenie Praha 1929 – 1937 poslanec
Slovenská národná strana 1914 člen, 1929 – 1937 predseda
Moravské Lieskové, farár Evanjelického cirkevného zboru 1921 – 1930
95. výročie (31. januára) nástupu do Evanjelického cirkevného zboru Pribylina 1913 – 1921
Edinburgh (Škótsko),
študijný pobyt na štipendium historika R. W. Setona Watsona, jeseň 1911
Modra – kaplán Evanjelického cirkevného zboru u Samuela Zocha 1911
Bratislava – štúdium na Teologickej akadémii Uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi 1907 – 1911
100. výročie maturity v Evanjelickom lýceu Kežmarok (štúdiá 1903 – 1907)
Banská Bystrica – gymnázium (1902 – 1903)
Konfirmácia v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši (4. augusta 1901), farár Jur Janoška
Liptovský Mikuláš – ľudová škola (1899 – 1902)
Krst v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši (4. novembra 1888)
120. výročie * 18. 10. 1888 Vrbica (dnes časť Liptovského Mikuláša)

 

Predbežný program Letokruhu Martina Rázusa

 18. august 2007, 8.00 h Liptovský Mikuláš – Vrbica, pred rodným domom Martina Rázusa

Slávnostné otvorenie Letokruhu (Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša, Vladimír Rázus, predseda Spolku Martina Rázusa, súbor 3LT (3 liptovské trúbky)
Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Mesto Liptovský Mikuláš 

18. august 2007, 8.45 h Liptovský Mikuláš – Vrbica, pred rodným domom Martina Rázusa

štart 6. ročníka Cyklomaratónu po stopách Martina Rázusa (Liptovský Mikuláš –Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš)
Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Mesto Liptovský Mikuláš, ŠK Cyklosun 96 Liptovský Mikuláš

 

19. august 2007, 9.00 h Evanjelický kostol Brezno

Spomienkové Služby Božie, slávnostný kazateľ Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV, pásmo venované pôsobeniu Martina Rázusa v Brezne od 1. 5. 1930 do 8.8.1937, výstavka
Organizátor: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Brezno

október 2007 Dolné Srnie

Slávnostné podujatie s prezentáciou knihy veršov Márie Rázusovej – Martákovej V tichu kajúcnosti (vydavateľ Tranoscius Liptovský Mikuláš, zostavovateľ Ján Skovajsa, redakcia Slávka Očenášová – Štrbová, ilustrácie Janka Krivošová, predhovor Milan Rúfus)
Organizátor: Obec Dolné Srnie

20.október 2007 Moravské Lieskové

Seminár so zameraním na históriu oblasti Moravského Lieskového konaného pri príležitosti osláv výročí M. Rázusa.
Organizátor: Obec Moravské Lieskové

zima 2007/2008 Pribylina

slávnostné podujatie so spomienkovými Službami Božími
Organizátori: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.  Pribylina, Obec Pribylina

jar 2008 Modra

slávnostné podujatie so spomienkovými Službami Božími a odhalením pamätnej tabule Martinovi Rázusovi
Organizátor: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.  Modra

máj 2008 Moravské Lieskové

Výstava zameraná na zmapovanie života a tvorby M. Rázusa v Moravskom Lieskovom
Organizátor: Obec Moravské Lieskové

27. júna 2008 – Martin, Dni Milana Hodžu – Osobnosti slovenskej politiky, vedecká konferencia Martin Rázus v slovenskej politike, návrh je schválený všetkými organizátormi, vrátane pána Čaploviča, čaká sa na potvrdenie pána premiéra, ktorý má nad Dňami Milana Hodžu záštitu 
Organizátori: Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV,  Slovenská národná knižnica, Rada národnej kultúry v Martine

2008 Bratislava – Duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity
Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

2008 Kežmarok

Tradičná literárna súťaž Literárny Kežmarok bude venovaná Martinovi Rázusovi, na dome, kde býval počas štúdií umiestnia pamätnú tabuľu, spomienkové Služby Božie, výstava
Organizátori: mesto Kežmarok, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.  Kežmarok

2008 Banská Bystrica

Podujatia sú v štádiu príprav, oslovený je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.  a mesto Banská Bystrica

 august 2008 

7. ročník Cyklomaratónu po stopách Martina Rázusa
Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Mesto Liptovský Mikuláš, ŠK Cyklosun 96 Liptovský Mikuláš

18. – 19. október 2008 Liptovský Mikuláš

Rázusove dni
Organizátori: Mesto Liptovský Mikuláš, Spolok Martina Rázusa, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.  Liptovský Mikuláš a ďalší

Termíny jednotlivých akcií  môžu byť vplyvom rôznych okolností posunuté .
Organizátori uvítajú aj ďalšie podujatia a veľmi radi rozšíria  o ne program