Predsedníctvo Spolku Martina Rázusa

zvolené valným zhromaždením na svojom rokovaní 28. marca 2009

 

Ing. Vladimír Ferenčík, predseda

Ivan Šenšel, podpredseda
Ing. Jaroslav Lehotský, člen
Mgr. Ľubica Rybárska, člen
Mikuláš Konečný, tajomník
Ing. Ján Juráš, čestný predseda

 

Prihláška do Spolku Martina Rázusa

 

Zoznam členov občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa
k 1. júlu 2009

0001  Elena Rapošová-Rázusová , Bratislava         

0002  Ján Juráš , Ing. , Bratislava

0003  Nora Baráthová , PhDr. , Kežmarok

0004  Milan Trnovský , JUDr. , Liptovský Mikuláš

0005  Ján Blcháč , Ing.. , PhD. , Liptovský Mikuláš

0006  Michal Gáfrik , PhDr. , DrSc. , Bratislava

0007  Dušan Tóth , Rev. , Toronto , Canada

0008  Ján Kopčok , Tecumseh , Canada

0009 Slovenská evanjelická jednota v zahraničí , Ontario , Canada

0010  Ján Paciga , Ing. , Liptovský Ján

0011  Marián Biskupič , Ing. , Liptovský Ján

0012  Agria a.s. , Liptovský Ondrej

0013  Igor Mišina , Mgr. , Prešov

0014  Ondrej Kadlečík , Doc. Ing. , CSc. , Nitra

0015  Cirkevný zbor ECAV , Banská Bystrica

0016  Etela Trégerová , Liptovský Mikuláš

0017  Alexander Slafkovský , MUDr. , Liptovský Mikuláš

0018  Mesto Liptovský Mikuláš

0019  Karel Ilja Dvořák , Liptovský Mikuláš

0020  Ľubica Rybárska , Smrečany

0021  Miloš Rázus , Ing. , Bratislava

0022  Nadežda Rázusová , Dr. , Bratislava

0023  Ján Rázus , Liptovský Mikuláš

0024  Jozef Repaský , Ing. , Liptovský Mikuláš

0025  Oľga Kadlecová , RNDr. , CSc. , Liptovský Mikuláš

0026 Oľga Kostková , Liptovský Mikuláš

0027  Jela Maliariková , Liptovský Mikuláš

0028  Múzeum Janka Kráľa , Liptovský Mikuláš

0029  Daniela Fiačanová , Mgr. , Galovany

0030  Ján Vajs , Ing. , Liptovský Mikuláš

0031  Ladislav Illéš , Ing. , Smrečany

0032  Tadeusz Frackowiak , Ing. ,Lazisko

0033  Jozef Bulla , Prof. , Ing. , DrSc. , Nitra

0034  Ondrej Hronec , Prof. , Ing. , DrSc. , Košice

0035  Ján Jurčo , Ing. , Východná

0036  Július Filo , Prof. , ThDr. , Dr. h.c. , Svätý Jur

0037  Ján Líška , Ing. , Liptovský Mikuláš

0038  Mikuláš Konečný , Liptovský Trnovec

0039  AGRA s.r.o. , Martin

0040  Martin Kučera , Ing. , Bratislava

0041  Elena Kučerová , Bratislava                         

0042  Ján Fencl , Ing. , Liptovský Ján

0043  Darina Jurášová , Bratislava

0044  Roman Kudláček , Liptovský Hrádok

0045  Miloš Kovačka , Doc. , Dr. , PhD. , Martin

0046  Milan Moncoľ , Ing. arch. , Bratislava         

0047  Rotary Club , Liptovský Mikuláš

0048  Ruth Letašiová , Žilina

0049  Viera Fašková , Liptovský Mikuláš

0050  Pavel Lietava , Ing. , Sliač

0051  Ondrej Peťkovský , Mgr. , Žilina

0052  Milan Rúfus , PhDr. , Bratislava                  

0053  Východný dištrikt ECAV na Slovensku , Prešov

0054  Bohuslav Beňuch , Ing. , Dudince

0055  Vladimír Rázus , Ing. , Liptovský Mikuláš

0056  Slávka Ostrochovská , Súľov

0057  Eva Groh , Ing. , Košice

0058  Dana Nouzovská , Dr. , Bratislava              

0059  Dušan Abrhám , Ing. , Bratislava

0060  Dušan Rázus , Liptovský Mikuláš

0061  Ján Holčík , Ing. , CSc. , Bratislava

0062   Ľudovít Kuruc , RNDr. , CSc. , Bratislava

0063  Nadácia Mateja Bela , Bratislava

0064  Miloslav Ábel  , Trenčín

0065  Ivan Kadlečík , Pukanec

0066  Tomáš Gáll , Mgr. , Bratislava

0067  Janka Krivošová , Ing.arch. , Bratislava

0068  Etela Gallová , Martin

0069  Dušan Lúčanský , Mgr. , Blatnica                 

0070  Zora Margová , Liptovský Mikuláš

0071  Tomáš Miroslav Niňaj , Žilina

0072  Ivica Jurášová , Bratislava

0073  Tatiana Blichová , Trenčín

0074  Karol Vaculík , Mgr. , Bratislava

0075  Otto Marček , Ing. , Bratislava

0076  Danica Kšiňanová , Bratislava

0077  Ľubica Ballová , PhDr. , Bratislava

0078  Janka Straková , Mgr. , Liptovský Ján

0079  Miroslav Zachar , Ing. , Sučany

0080  Branislav Dolinský , Nové Mesto nad  Váhom

0081  Anica Nováková , Nové Mesto nad Váhom

0082  Slávka Dolinská , Nové Mesto nad Váhom

0083  Božena Hargašová , Mgr. , Moravské Lieskové

0084  Anna Adamovičová , Moravské Lieskové                   

0085  Ján Juran , JUDr. , Modra

0086  Danuša Vavríková , PhDr. , Žilina

0087  Danuša Ksandrová , Žilina

0088  Jaroslav Ksandr , MUDr. , Žilina

0089  Eva Schürgerová , MUDr. , Žilina

0090  Jaroslav Balšán , Ing. , CSc. , Piešťany           

0091  Ružena Rázusová , Liptovský Mikuláš

0092  Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku , Liptovský Ondrej

0093  Ján Benko , Doc. , RNDr. , CSc. , Bratislava

0094  Ivan Šenšel , JUDr. , Liptovský Hrádok

0095  Vladimír Ferenčík , Mgr. , Liptovský Mikuláš

0096  Karol Komandera , Liptovský Mikuláš

0097  Samuel Roško , Michalovce

0098  Vladimír Držík , Bratislava

0099  Oľga Fejdiová , RNDr. , CSc. , Liptovský Mikuláš

0100  Alena Kováčiková ,  Mgr. , Bratislava

0101  Dušan Kováčik , Mgr. , Bratislava

0102  Mária Paľová , MUDr. , Michalovce

0103  Eva Kristínová , Bratislava

0104  Ján Bohdan Hroboň , Mgr. , Mošovce             

0105  Turčiansky  seniorát ECAV na  Slovensku , Necpaly

0106  Pavel Delinga , Ing. , CSc. ,  Devičany

0107  Ján Midriak , Mgr. , Prešov

0108  Anna Prociková , PhDr. , Bratislava

0109  Dana Bernátová , RNDr. , CSc. , Vrútky

0110  Jozef Markuš , Ing. , DrSc. , Bratislava

0111  Paul and Katty Krnach ,  West Hill , Ontario , Canada

0112  Alžbeta Šichulová , MUDr. , Prešov

0113  Mária Krafčáková ,  Prešov

0114  Ján Skovajsa , Dolné Srnie

0115  Michal Kšiňan , Bratislava

0116  Blanche Martincek-Hanecak , Thornhill , Ontario , Canada

0117  Elena Daniela  Komárová , PhDr. , Liptovský Mikuláš

0118  Marián Bochnička , Mgr. , Liptovský Mikuláš

0119  Viera Fašková , Ing. , Banská Bystrica

0120  Eva Straková , Mgr. , Martin

0121  Helena Brziaková , Liptovský Mikuláš

0122  Tatjana Šidlová, Dúbrava

0123   Ľubica Rázusová, Bratislava

0124   Ľubica Slováková, Bratislava

0125   Viera Lichardová, Doc., Ing.arch., Bratislava

0126   Pavel Lichard, Ing.arch., Bratislava

0127   Zuzana Pospíšilová, MUDr., Bratislava

0128   Hana Királyová, Ing.arch., Bratislava
0129  Vladimír Pivko, JUDr., Liptovský Mikuláš
0130  Jana Mikulášová, Liptovský Mikuláš
0131  Zdenka Matějková, Liptovský Mikuláš

0132  Ivan Šenšel, Liptovský Hrádok