Publikácie o Martinovi Rázusovi  (výber)

Zborník Martina Rázusa 1,
Liptovský Mikuláš 2003

Gáfrik, Michal: Etická próza Martina Rázusa. In: Próza slovenskej moderny.
                       Slovenský spisovateľ Bratislava 1993, s. 148 - 218.

Gáfrik, Michal: Martin Rázus I. Osobnosť a dielo (1888-1923).
             Bratislava 1998.

Gáfrik, Michal: Martin Rázus II. Osobnosť a dielo (1923-1937).
             Bratislava 2000.

Gáfrik, Michal: Rázusovské návraty. Bratislava 1995.

Juríček, Ján: Martin Rázus - básnik a politika. Stimul Bratislava 1993.

Kostolná, Eva: Rukopisné fondy Literárneho archívu MS - Martin Rázus
                 (1888-  1937). MS Martin 1967

Mráz, Andrej: Rázusov Odkaz mŕtvych v službách boja proti náboženskej  
           neznášanlivosti, Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš 1942.

Salajová, Ivona, Michníková, Mária: Martin Rázus: Výberová a personálna
                bibliografia. Knižnica G.F.Belopotockého Liptovský Mikuláš 1998.

Slovenský biografický slovník V. zväzok R - Š. MS Martin. s. 49 - 51.

Bohatý "Rázusovský archív" sa nachádza i v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši - dokumenty, rukopisy, korešpondencia, fotografie, knižnica, výstrižky, genealógia ...