Martin Rázus - literárne dielo
  
Poézia
Z tichých a búrnych chvíľ, Martin 1917
To je vojna!, Martin 1919
Hoj, zem drahá..., Martin 1919
Kameň na medzi, Trnava 1925
Kresby a hovory, Trnava 1926
Šípy duše, Liptovský Mikuláš 1929
Bača Putera, Martin 1934
Cestou, Martin 1935
Stretnutie, Praha 1937
 
Náboženská poézia
Z nášho chrámu (modlitby, piesne, rečňovanky), Liptovský Mikuláš 1929
Pred tvárou božou, Liptovský Mikuláš 1935

Próza
Z drobnej prózy, Trnava 1926
Svety 1 - 4, Praha - Bratislava 1929
Júlia 1 - 2, Praha - Bratislava 1930
Maroško, Praha - Bratislava 1932
Argumenty, Praha - Bratislava 1932
Maroško študuje, Praha - Bratislava 1933
Krčmársky kráľ, Martin 1935
Odkaz mŕtvych, Praha - Bratislava 1936
Bombura, Praha - Bratislava 1937

Dráma
Hana, Martin 1920
Ahasver, Martin 1936

Výbery
O mne i o vás, Praha - Bratislava 1930
Čierne roky, Praha - Bratislava 1930
Výber z poézie, Praha - Bratislava 1939
Pri nohách Pánových, Liptovský Mikuláš 1950
Nad mohylou sveta,  Bratislava 1965
Sochár a čas, Bratislava 1968
Dni ťažkých obetí, Bratislava 1968

Súborné vydania
Zobrané spisy Martina Rázusa 1 - 20, Martin 1940 - 1943


Televízne adaptácie
Maroško 1 - Smoliar, 1969
Maroško 2 - Vzdor, 1969
Maroško študuje, 1970

všetky tri diely sú čiernobiele, 
vyrobila Čs. televízia Bratislava, 
scenár P. Sobota, réžia J. Medveď


Nesmierne bohatá je drobná publikačná činnosť Martina Rázusa, ktorá je roztrúsená v súdobých periodikách.