Expozícia  Múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši
"Rázusovie dom"   Dávnu podobu nášho mesta dnes pripomína najmä jeho historické centrum, no aj v okrajových častiach Liptovského Mikuláša nájdeme zákutia, zaujímavé nielen pre náhodného turistu, ale aj pre mnohých Mikulášanov.
   Ten, kto neľutuje čas a prejde niekoľko ulíc z centra smerom na juhovýchod, na Vrbickej ulici nájde aj rad starých domov - posledných svedkov  zašlej slávy Vrbice, dnes neoddeliteľnej súčasti Liptovského Mikuláša. Medzi nimi i "Rázusovie dom" - miesto kde sa narodili významní slovenskí literáti Martin Rázus a jeho sestra Mária Rázusová - Martáková.
   Vynovená fasáda a pamätné tabule na priečelí objektu vytvárajú klamlivý dojem, že ide o jednu dlhú budovu s mnohými priestormi. Len starí Vrbičania vedia, že treba zájsť hlboko do dvora, tam, kde sú v poradí už tretie, železnou  bránou chránené dvere s nápisom M. Rázus, aby mohli vstúpiť do kráľovstva detstva Maroška, Marieny a ich súrodencov.  Predchádzajúce dva vchody viedli pôvodne do príbytkov Rázusovie susedov. Dnes sú všetky tri domy vzájomne spojené, nachádza sa v nich expozícia Múzea Janka Kráľa venovaná významným vrbickým rodákom a najmä Rázusovcom. Rázusovie dvor je ukážkou starej vrbickej "uličky" vytvorenej z neveľkých murovaných prízemných domov, tesne pristavených jeden k druhému.
   Pôvodné priestory sú zariadené dobovým nábytkom a doplnené rodinnými fotografiami. Malý, tmavý pitvor a priestrannejšia izba boli domovom pre osemčlennú rodinu.
   Túto kultúrnu pamiatku, verejnosti sprístupnenú od roku 1993 navštevujú najmä školské zájazdy. Vopred nahlásené skupiny do 30 osôb  si môžu pozrieť i televízne spracovanie Rázusových diel Maroško a Maroško študuje. Súčasťou expozície je neveľká knižnica s možnosťou prezenčného štúdia rôznych vydaní diel Martina Rázusa a Márie Rázusovej - Martákovej i publikácií venovaných ich životu a dielu.  Ak počasie dovoľuje, návštevníci si môžu oddýchnuť na priľahlom dvore - v  "Maroškovej  záhrade". Raz v roku, v máji, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií zažíva záhrada zaťažkávajúcu skúšku v podobe podujatia "V Rázusovie uličke", ktoré je stretnutím detí a tvorivých ľudí z najrôznejších oblastí. V októbri je zas venovaná jedna nedeľa Dňu otvorených dverí, pri príležitosti výročia narodenia Martina Rázusa.
   "Rázusovie dom" je pripravený privítať ďalších návštevníkov a prostredníctvom svojej expozície rozprávať všetkým záujemcom o minulosti a literárnom  odkaze Rázusovcov. 

Návštevné dni : pracovné dni utorok a piatok (stála služba od 8.00 - 15.00 hod.), pondelok, streda a štvrtok pre ohlásené návštevy a požiadanie na riaditeľstve  Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov, prípadne na odbornom pracovisku v Pongrácovskej kúrii)

 

18. jún 1993, otvorenie expozície Rázusovie dom primátorom A. Slafkovským 
  
Rázusovie dom
  
Poduajatie "V Rázusovie uličke"-Medzinárodný deň muzeí a galérií
  
Rázusovie dom, pohľad z dvora
  
Adresa:  
Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov  30
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail:
muzeumjk@mjk.lm.sk
Telefonický kontakt:
 

 Expozícia "Rázusovie dom" na Vrbickej ulici 312
(utorok a piatok do 15.00 hod.)  0907 826 015

Riaditeľstvo múzea na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši 
044/552 25 54

Odborné pracovisko múzea v Pongrácovskej kúrii
so vstupom z Moyzesovej ulice
0915 964 425